Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Bilimsel Program


12.11.2020
13.11.2020
14.11.2020
15.11.2020
16.11.2020
12.11.2020
20:30 - 22:00
www.kongretv.net/ttod-kurs

ONKOLOJİDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR KURSU

*Kurs Başkanları : İrfan Çiçin , Ahmet Taner Sümbül
İlaç faz çalışmalarının Dünya ve Türkiye'de durumu: İlaç sektörü gözüyle klinik araştırma paydaşlarından beklentiler Yekta Ayhan
Araştırmacı gözüyle klinik araştırma paydaşlarından beklentiler Çağatay Arslan
Aracı kuruluş gözüyle klinik araştırma paydaşlarından beklentiler K. Ebru Öncü
Klinik Araştırma Platformu: Kurs başkanları ve konuşmacılar sorunları tartışıyor, sorulara cevap veriyor . .
13.11.2020
18:45 - 19:00
SALON 1

AÇILIŞ KONUŞMASI

Açılış N. Serdar Turhal
13.11.2020
19:00 - 20:40
SALON 1

OTURUM-1 / AKCİĞER KANSERİNDE DEĞİŞEN YAKLAŞIMLAR

*Moderatörler : Nil Molinas Mandel , İlhan Öztop , Aytuğ Üner
Evre I-III KHDAK'de tedavi algoritması Nilüfer Avcı
Driver mutasyonu olan (EGFR,ALK) metastatik KHDAK'de tedavi algoritması Tülay Akman
Driver mutasyonu olan (EGFR,ALK dışı) metastatik KHDAK'de tedavi algoritması Meral Günaldı
Driver mutasyonu olmayan metastatik KHDAK'de tedavi algoritması Mehmet Küçüköner
Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde yeni ufuklar Ahmet Sezer
13.11.2020
20:40 - 20:55
SALON 1

ARA

13.11.2020
20:55 - 21:40
SALON 1

PANEL-HOCALARIMIZA SORULARIMIZ VAR / AKCİĞER KANSERİNDE DEĞİŞEN YAKLAŞIMLAR

*Panelistler : Perran Fulden Yumuk , Saadettin Kılıçkap , Başak Oyan Uluç
Ekip Lideri Öztürk Ateş
Tartışmacılar İlkay Gültürk
Oktay Ünsal
Mehmet Murat Zerey
Seray Saray
Necla Demir
Elif Şenocak Taşçı
14.11.2020
08:30 - 09:30
SALON 1

OTURUM-2 / MEME KANSERİ - ERKEN EVRE

*Moderatörler : Handan Onur , İdris Yücel
Gen imzalarının tedavi kararı vermedeki yeri Devrim Çabuk
Neoadjuvan meme kanseri tedavisi ve rezidüel hastalığa yaklaşım Yeşim Yıldırım
Meme kanseri adjuvan tedavisinin bugünü Sercan Aksoy
14.11.2020
09:30 - 09:40
SALON 1

ARA

14.11.2020
09:40 - 10:10
SALON 1

PANEL-HOCALARIMIZA SORULARIMIZ VAR / MEME KANSERİ-ERKEN EVRE

*Panelistler : Yeşim Eralp , Gül Başaran , Özgür Özyılkan
Ekip Lideri Burak Civelek
Tartışmacılar Canan Karan
Emre Yekedüz
Nijat Khanmamadov
Çağlar Ünal
14.11.2020
10:10 - 10:20
SALON 1

ARA

14.11.2020
10:20 - 10:50
SALON 1

UYDU SEMPOZYUMU / mKDPK Hastalarında XTANDI®: Veriler, Vakalar ve Sonuçlar

*Oturum Başkanı : Nil Molinas Mandel
Bülent Karabulut
Mert Başaran
SALON 2

UYDU SEMPOZYUMU / Metastatik Kolorektal Kanser Tedavisinde Daha Uzun Sağkalım için Hangi Ajan?

*Oturum Başkanı : Hasan Şenol Coşkun
Ömer Dizdar
14.11.2020
10:50 - 11:00
SALON 1

ARA

14.11.2020
11:00 - 12:00
SALON 1

OTURUM-3 / MEME KANSERİ - METASTATİK

*Moderatörler : Adnan Aydıner , Nilüfer Güler
Metastatik hormon pozitif meme kanserinde en uygun algoritma Taner Korkmaz
HER-2 pozitif metastatik meme kanseri Muhammet Ali Kaplan
Triple negatifte seçeneklerimiz artıyor mu? Banu Öztürk
14.11.2020
11:00 - 12:30
SALON 2

SÖZEL BİLDİRİLER - 1

*Oturum Başkanları : Kezban Nur Pilancı , Ahmet Ata
SB1-EGFR EKZON 19DEL OLAN AKCİĞER CA’DA AFATİNİB İLE ERLOTİNİB/GEFİTİNİB’İN GERÇEK YAŞAM KARŞILAŞTIRILMASI: TOG ÇALIŞMASI Burak Bilgin
SB2-RESİSTANT/REFRAKTER KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE ÜÇ FARKLI KEMOTERAPİ REJİMİ; VAC, İRİNOTEKAN, TOPOTEKAN Emre Çakır
SB3-YENİ BİR TEDAVİ MODELİ: İLERİ EVRE AKCİĞER ADENOKARSİNOMLU BİR OLGUDA NİVOLUMAB TEDAVİSİNİN ARALIKLI KULLANIMI Oktay Ünsal
SB4-KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE EPİDERMAL GROWTH FAKTÖR RESEPTÖR MUTASYONLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ Fatma Tokat
SB5-KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ: İŞİN UZMANLARI NASIL TEDAVİ EDİLMEK İSTER? Nimet Aksel
SB6-KAN GRUBUNUN EGFR POZİTİF KHDAK RİSKİ VE SAĞKALIMA ETKİSİ Mustafa Gürbüz
SB7-KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KARSİNOMUNDA YENİ NESİL DİZİLEME YÖNTEMİ İLE TEDAVİ VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Toğun
SB8-ALK MUTASYONU POZİTİF AKCİĞER KANSERİNDE EML4-ALK BREAK-APART ORANININ CRİZOTİNİB YANITI ÜZERİNE ETKİSİ Burak Bilgin
SB9-B RH (-) KAN GRUBUNA SAHİP OLMAK KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ RİSKİNİ ARTTIRIR MI ? Seval Ay
SB10-KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANILI GENÇ ERİŞKİNLERDE DRİVER GEN MUTASYONLARININ ÖNEMİ Özlem Nuray Sever
SB11-EVRE-III KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KARSİNOMUNDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Elanur Karaman
SB12-OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILMIŞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLERDE YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ SONUÇLARI; TEK MERKEZ VERİLERİ İsmail Ertürk
SB13-NÖROENDOKRİN KARSİNOMLU BİR OLGUDA DOPAMİN DESENSİTİZASYONU Selin Aktürk Esen
SB15-TIBBİ ONKOLOJİ DOKTORLARINDA BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN TÜKENMİŞLİK SENDROMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Okan Kemal Avcı
14.11.2020
12:00 - 12:10
SALON 1

ARA

14.11.2020
12:10 - 12:40
SALON 1

PANEL-HOCALARIMIZA SORULARIMIZ VAR / MEME KANSERİ - METASTATİK

*Panelistler : Umut Demirci , Ömür Berna Öksüzoğlu , Özlem Er.
Ekip Lideri Mustafa Karaca
Tartışmacılar İlker Ökten
Nurullah İlhan
Nazan Demir
Cengiz Karaçin
14.11.2020
12:40 - 12:50
SALON 1

ARA

14.11.2020
12:50 - 13:20
SALON 1

UYDU SEMPOZYUMU / Seritinib ile ALK+ Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Dahası Var

*Oturum Başkanı : Türkkan Evrensel
Bülent Orhan
Nalan Akyürek
SALON 2

UYDU SEMPOZYUMU / Likit Biyopsi ile Hastalarınızın Kişiselleştirilmiş Yolunu Keşfedin

*Oturum Başkanı : Erdem Göker
Fatih Selçukbiricik
14.11.2020
13:20 - 13:30
SALON 1

ARA

14.11.2020
13:30 - 14:30
SALON 1

OTURUM-4 / YENİ GÜNDEMİMİZ

*Moderatörler : Osman Gökhan Demir , Ali Arıcan
Tüm genom analiz yöntemleri Mutlu Doğan
Biyoinformatik ve karar verme Levent Korkmaz
Mikrobiyata ve kanser Cemil Bilir
14.11.2020
13:30 - 15:00
SALON 2

SÖZEL BİLDİRİLER - 2

*Oturum Başkanları : Esin Oktay , Kübra Aydın
SB16-PRİMER İNCE BARSAK MALİGNİTELERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Mustafa Başak
SB17-MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOM: TEK MERKEZ DENEYİMİ Ahmet Bilgehan Şahin
SB18-NEOADJUVAN FLOT’UN TOLERABİLİTE VE TOKSİSİTESİ, TEK MERKEZLİ GERÇEK HAYAT VERİSİ. Ercan Özden
SB19-TRASTUZUMAB VE KT’YE DOSETAKSEL EKLENMESİ HER2+ GÖB VE MİDE KANSERİNDE DAHA İYİ GSK SAĞLAR: TOG ÇALIŞMASI, ‘‘TOG-TR-G1’’ Mustafa Gürbüz
SB20-HER2+ GÖB VE MİDE KANSERİNDE PFT SONRASI UZATILMIŞ TRASTUZUMAB DAHA İYİ GSK SAĞLAR: TOG ÇALIŞMASI ‘‘TOG-TR-G2’’ Mustafa Gürbüz
SB23-METASTATİK PANKREAS KANSERİNDE TÜMÖR LOKALİZASYONUN KLİNİK ÖNEMİ Mehmet Naci Aldemir
SB24-PANKREAS KANSERİNDE SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER; TÜMÖR LOKALİZASYONUNUN TEDAVİ SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ VAR MIDIR? Oğuzhan Selvi
SB25-METASTAZEKTOMİNİN SAĞKALIMA KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Hakan Eminoğlu
SB26-METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA PET-BT’DE YAĞ DOKU DAĞILIMI VE AKTİVİTESİNİN PROGRESYONSUZ SAĞKALIMLA İLİŞKİSİ Tuba Karaçelik
SB27-BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE TESPİT EDİLEN KOLON DUVAR KALINLAŞMASINDA NEOPLAZİYİ PREDİKTE EDEN FAKTÖRLER Cengiz Karaçin
SB28-KARSİNOİD DIŞI EPİTELYAL APENDİKS TÜMÖRLERİNİN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE NÜKS İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ Öztürk Ateş
SB29-ERKEN EVRE KOLON KANSERİNDE SİSTEMİK İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ROLÜ Safa Can Efil
SB30-OKSALİPLATİNİN NEDEN OLDUĞU KRONİK PERİFERİK NÖROPATİNİN ÖNGÖRÜCÜ KLİNİK FAKTÖRLERİ Nilgün Yıldırım
14.11.2020
14:30 - 14:40
SALON 1

ARA

14.11.2020
14:40 - 15:10
SALON 1

PANEL-HOCALARIMIZA SORULARIMIZ VAR / YENİ GÜNDEMİMİZ

*Panelistler : Hakan Akbulut , Ömer Dizdar , Ahmet Bilici
Ekip Lideri Mehmet Akif Öztürk
Ezgi Değerli
Şaban Seçmeler
Nilay Şengül Samancı
Ferhat Ekinci
14.11.2020
15:10 - 15:20
SALON 1

ARA

14.11.2020
15:20 - 15:50
SALON 1

UYDU SEMPOZYUMU / Zytiga ile Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Genişleyen Ufuklar *Kemoterapiye Uygun Olmayan Hastalar

Mehmet Ali Nahit Şendur
Ozan Yazıcı
SALON 2

UYDU SEMPOZYUMU / Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin 2. Basamak Tedavisinde Nivolumab ile Güçlenen Pratiğimiz

*Oturum Başkanı : Aytuğ Üner
Yasemin Kemal
14.11.2020
15:50 - 16:00
SALON 1

ARA

14.11.2020
16:00 - 17:00
SALON 1

OTURUM-5 / GENİTOÜRİNER KANSERLER

*Moderatörler : Sevil Bavbek , Mustafa Özgüroğlu
Prostat kanserinin optimal tedavisi Hasan Şenol Coşkun
Üretelyal tümörler: Yeni hedefler, yeni stratejiler Arzu Yaren
Renal hücreli karsinom tedavisinde güncel yaklaşım Erdinç Nayır
SALON 2

SÖZEL BİLDİRİLER - 3

*Oturum Başkanları : Ahmet Siyar Ekinci , Onur Eşbah
SB31-GERİATRİK MEME KANSERİ HASTALARINDA POLİFARMASİ, ANTİKOLİNERJİK YÜK VE İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN SIKLIĞI Atakan Topçu
SB32-HORMON POZİTİF HER-2 NEGATİF POSTMENOPOZAL METASTATİK MEME KANSERLİ HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ Nilay Şengül Samancı
SB33-MEME KANSERİNDE NEOADJUVAN KEMOTERAPİ YANITINI PREDİKTE EDEN PATOLOJİK FAKTÖRLER Naziye Ak (Turkey)
SB34- 40 YAŞ ALTI MEME KANSERI BEYİN METASTAZLI HASTALARDA TEDAVİ MODALİTELERİNİN SAĞ-KALIMA ETKİSİ Ayfer Ay Eren
SB35-BRCA MUTANT MEME KANSERİ: HACETTEPE DENEYİMİ Burak Yasin Aktaş
SB36-MEME KANSERİ ADJUVANTEDAVİ SIRASINDA APLATİK ANEMİ GÖRÜLEN OLGU SUNUMU Seval Ay
SB39-ERKEK MEME KANSERLİ HASTALARDA KAN GRUBU DAĞILIMI VE PROGNOSTİK ÖNEMİ İzzet Doğan
SB40-İN SİTU DUKTAL MEME KARSİNOMUNDA MİKROİNVAZYON GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ VE SAĞKALIMLA İLİŞKİSİ Kaptan Gülben
SB41-GENÇ VE YAŞLI MEME KANSERLİ HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJK ÖZELLİKLERİ FARKLI MIDIR? Mahmut Uçar
SB42-LUMİNAL-B MEME KANSERİNDE HER2-NEGATİF HASTALAR İLE HER2-POZİTİF HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mukaddes Yılmaz
SB43-NEOADJUVAN KEMOTERAPİ ALAN HORMON RESEPTÖRÜ POZİTİF MEME KANSERİ HASTALARINDA Kİ67 DEĞİŞİMİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Nazım Can Demircan
SB44-KANSERLİ HASTALARDA SARKOPENİ İLE ANTRASİKLİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN KARDİYOTOKSİSİTE İLİŞKİSİ Onur Baş
SB45-TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİ İLE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İrem Öner
14.11.2020
17:00 - 17:10
SALON 1

ARA

14.11.2020
17:10 - 17:40
SALON 1

PANEL-HOCALARIMIZA SORULARIMIZ VAR / GENİTOÜRİNER KANSERLER

*Panelistler : Bülent Orhan , Mert Başaran , Berksoy Şahin
Ekip Lideri Ali Murat Tatlı
Tartışmacılar Nail Paksoy
Ayşe İrem Yasin
Yakup İriağaç
Duygu Bayır
14.11.2020
17:40 - 17:50
SALON 1

ARA

14.11.2020
17:50 - 18:20
SALON 1

UYDU SEMPOZYUMU / HR+ HER2- postmenapozal Metastatik Meme Kanseri Hastalarınızın Tedavisinda Reampla ile Güç Katın Yaşamı Uzatın

Sinan Yavuz
SALON 2

UYDU SEMPOZYUMU / mRHK’da 10. Yıl – PAZOPANIB Tedavisi ve Deneyimler

*Oturum Başkanı : Fatih Köse
Yüksel Ürün
14.11.2020
18:20 - 18:30
SALON 1

ARA

14.11.2020
18:30 - 19:00
SALON 1

UYDU SEMPOZYUMU / ALK+ mKHDAK Hastalarında Lorlatinib ile Geleceğe Net bir Adım

Metin Özkan
SALON 2

UYDU SEMPOZYUMU /Metastatik Mide Kanseri Tedavisinde Olgular Eşliğinde Ramucirumab

*Oturum Başkanı : Şuayib Yalçın
Faysal Dane
15.11.2020
09:00 - 10:00
SALON 1

OTURUM-6 / GASTROİNTESTİNAL KANSERLER

*Moderatörler : Nuri Faruk Aykan , Şuayib Yalçın
Metastatik kolorektal kanserde optimal tedavi Oğuz Kara
GEPNET'de sistemik tedaviler: Bugünü ve geleceği Sernaz Uzunoğlu
Non tübüler GIS kanserlerinin bugünü Işıl Somalı
15.11.2020
10:00 - 10:10
SALON 1

ARA

15.11.2020
10:10 - 10:40
SALON 1

PANEL-HOCALARIMIZA SORULARIMIZ VAR / GASTROİNTESTİNAL KANSERLER

*Panelistler : Bülent Karabulut , Mehmet Artaç , Faysal Dane
Ekip Lideri Mükremin Uysal
Tartışmacılar Tuncay Koç
Elif Yüce
Mehmet Zahid Koçak
Emre Hafızoğlu
SALON 2

AKILCI İLAÇ OTURUMU

*Oturum Başkanı : Ramazan Esen
Serdar Arıcı
15.11.2020
10:40 - 10:50
SALON 1

ARA

15.11.2020
10:50 - 11:20
SALON 1

UYDU SEMPOZYUMU / Adjuvan Melanom Tedavisinde İmmünoterapi Yaklaşımı

*Oturum Başkanı : Saadettin Kılıçkap
Ahmet Bilici
SALON 2

UYDU SEMPOZYUMU / HR+ HER2- Metastatik Meme Kanseri Hastalarının Yaşamında VALAMOR ile Fark Yaratmak Elinizde

*Oturum Başkanı : Özlem Er.
Sema Sezgin Göksu
Umut Demirci
15.11.2020
11:20 - 11:30
SALON 1

ARA

15.11.2020
11:30 - 12:30
SALON 1

OTURUM-7 / JİNEKOLOJİK KANSERLERDE NE DEĞİŞTİ?

*Moderatörler : Abdurrahman Işıkdoğan , Türkkan Evrensel
Jinekolojik kanserlerde checkpoint inhibitörleri ve ötesi Meltem Baykara
Over kanserinin güncel sistemik tedavisi Ümmügül Üyetürk
Tıbbi Onkoloğun serviks kanserine yaklaşımı Ülkü Yalçıntaş Arslan
15.11.2020
11:30 - 13:00
SALON 2

SÖZEL BİLDİRİLER - 4

*Oturum Başkanları : Hakan Harputluoğlu , Olçun Ümit Ünal
SB46-EKSTRAOSSEÖZ EWİNG SARKOM’DA TEDAVİ YAKLAŞIMI İLE GENEL SAĞKALIM İLİŞKİSİ Selin Aktürk Esen
SB47-YUMUŞAK DOKU VE KEMİK SARKOMLARINDA ALBUMİN GLOBULİN ORANININ PROGNOSİTİK ROLÜ Bediz Kurt İnci
SB48-PERİTONEAL TUTULUM GÖSTEREN ERİŞKİN RABDOMYOSARKOM:OLGU SUNUMU Ayça İribaş Çelik
SB49-PALBOSİKLİB VE RİBOSİKLİBİN ER POZİTİF MEME KANSERİ HÜCRE HATLARINDA MOLEKÜLER ETKİNLİK VE HÜCRE İÇİ YOLAKLAR Gülcan Bulut
SB50-GLİOBLASTOME MULTİFORME HASTALARINDA ADJUVAN TEMOZOLAMİD SÜRESİNİN SAĞKALIM SÜRELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ayşe Kötek
SB51-PROGNOSTİK NUTRİSYONEL İNDEKSİN BEVASİZUMAB TEDAVİSİ ALAN YÜKSEK GRADLI GLİAL TÜMÖRLERDE SAĞ KALIMA PROGNOSTİK ETKİSİ Ahmet Küçükarda
SB52-TEK MERKEZ DENEYİMİ: NODULER LENFOSİT PREDOMİNANT HODGKİN LENFOMA (NLPHL) TAKİPLİ HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Emre Hafızoğlu
SB53-BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGULARIMIZDA VİSMODEGİB ETKİNLİĞİ Tolga Köşeci
SB54-KAPOSİ SAKOMLU 52 HASTANIN KLİNİK, DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hatice Yılmaz
SB56-NÖTROPENİK HASTALARDA PRESEPSİN DÜZEYİ İLE BAKTERİYEL ENFEKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ Selim Yalçın
SB57-PRİMER BİLİNMEYEN BÖBREK BERRAK HÜCRELİ KARSİNOM: YOKSA SADECE HİPOTEZ Mİ? Yunus Emre Börü
SB58-METASTATİK SOLİD TÜMORLÜ HASTALARDA BİSFOSFONAT TEDAVİSİNİN SARKOPENİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Burak Bilgin
SB59-MEDİKAL ONKOLOJİ SERVİSLERİNDEN TABURCU EDİLEN HASTALARIN İLK 30 GÜN TEKRAR YATIŞ ORANLARI VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Deniz Can Güven
SB60-KANSER HASTALARINDA DEPRESYON VE ANKSİYETE İLE AĞRIYI FELAKETLEŞTİRME İLİŞKİSİ Fatih İnci
15.11.2020
12:30 - 12:40
SALON 1

ARA

15.11.2020
12:40 - 13:10
SALON 1

PANEL - HOCALARIMIZA SORULARIMIZ VAR / JİNEKOLOJİK KANSERLERDE NE DEĞİŞTİ?

*Panelistler : Murat Dinçer , Ender Kurt , Gamze Gököz Doğu
Ekip Lideri Derya Kıvrak Salim
Tartışmacılar Ahmet Gülmez
Burak Yasin Aktaş
Elvina Almuradova
Eren Kalender
15.11.2020
13:10 - 13:20
SALON 1

ARA

15.11.2020
13:20 - 13:50
SALON 1

UYDU SEMPOZYUMU / 1. Basamak mKHDAK (TPS≥%50) Tedavisinde Keytruda ile Kemoterapiye Kıyasla 5. Yılda 2 Kat OS Mümkün mü?

*Oturum Başkanı : İsmail Hakkı Necdet Üskent
Ömer Fatih Ölmez
İrfan Çiçin
SALON 2

UYDU SEMPOZYUMU / Melanomda Hedef Mutasyon: BRAF

*Oturum Başkanı : Osman Gökhan Demir
Nuri Karadurmuş
Dilek Erdem
15.11.2020
13:50 - 14:00
SALON 1

ARA

15.11.2020
14:00 - 15:00
SALON 1

OTURUM-8 / MELANOM

*Moderatörler : Semra Paydaş , Ahmet Demirkazık
Melanomda adjuvan-neoadjuvan tedavi İbrahim Yıldız
Metastatik hastalıkta moleküler genetik analiz temelli tedavi Zeynep Hande Turna
Anti PD-1 tedavi sonrası seçenekler Nalan Akgün Babacan
15.11.2020
14:00 - 15:40
SALON 2

SÖZEL BİLDİRİLER - 5

*Oturum Başkanları : Serkan Değirmencioğlu , Umut Kefeli
SB61-OVER KANSERLERİNDE GELİŞEN BEYİN METASTAZLARININ KLİNİK KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Berna Bozkurt Duman
SB62-TÜRK EPİTELYAL OVER KANSERİ HASTALARINDA BRCA1/2 GEN MUTASYONU PREVALANSI VE KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ Veli Sunar
SB63-EPİTELYAL OVER KANSERİ NEDENİYLE ADJUVAN KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA DİYABETİN PERİFERİK NÖROPATİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ Mustafa Karaca
SB64-ADRENOKORTİKAL KANSER KLİNİK KARAKTERİSTİKLERİ: TÜRK ONKOLOJİ GRUP (TOG) ÇALIŞMASI Hatime Arzu Yaşar
SB65-İLERİ EVRE RHK 1.BASAMAK TEDAVİSİNDE NİVOLUMAB+KABOZANTİNİBİN SUNİTİNİB İLE KARŞILAŞTIRMA: FAZ 3 CHECKMATE 9ER ÇALIŞMASI Yüksel Ürün
SB66-YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİSİ SONRASI RELAPS/REFRAKTER GERM HÜCRELİ TÜMÖRDE GEMSİTABİN, OKSALİPLATİN VE PAKLİTAKSEL (GEMPOX) Ramazan Acar
SB67-NÖTROPENİK ATEŞ İLE BAŞVURAN HASTADA GÜNCEL RİSK İNDEKSLERİ YETERLİ Mİ? Osman Sütçüoğlu
SB68-PARANEOPLASTİK POLİNÖROPATİ KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN EXTRAGONADAL GERM HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU. Volkan Aslan
SB69-MEME METASTAZLI RENAL BERRAK HÜCRELİ KARSİNOM OLGU SUNUMU Birol Ocak
SB71-NEFREKTOMİ YAPILAN RENAL HÜCRELİ KANSER HASTALARINDA EVREYİ PREDİKTE EDEN PARAMETRELER Fatih Saçkan
SB72-VİSCERAL METASTAZLI HORMON REFRAKTER PROSTAT KANSERİ HASTALARINDA GÜNCEL TEDAVİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Zeynep Oruç
SB73-EVRE IV MESANE KANSERİNDE ATEZOLİZUMAB TEDAVİSİ: GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Deniz Tural
SB74-KASTRASYONA DİRENÇLİ METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE ENZALUTAMİDİN ETKİNLİĞİ VE YAN ETKİLERİ, GERÇEK YAŞAM VERİLERİ Aykut Bahçeci
SB75-METASTATİK DİFFERANSİYE TİROİD KANSERİNDE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ SONUÇLARI: GERÇEK YAŞAM VERİSİ-TEK MERKEZ DENEYİMİ Emre Yekedüz
15.11.2020
15:00 - 15:10
SALON 1

ARA

15.11.2020
15:10 - 15:40
SALON 1

PANEL-HOCALARIMIZA SORULARIMIZ VAR / MELANOM

*Panelistler : Salim Başol Tekin , Nuri Karadurmuş , Bülent Karagöz
Ekip Lideri Şahin Laçin
Tartışmacılar Esra Zeynelgil
Eyüp Çavdar
Osman Bütün
Ulaş Işık
15.11.2020
15:40 - 15:50
SALON 1

ARA

15.11.2020
15:50 - 16:50
SALON 1

PANEL-ÖZEL DURUMLAR (Hukuk Oturumu- Haklarımızı Biliyor muyuz?)

*Moderatörler : Melek Yüce , Mahmut Gümüş , Pınar Mualla Saip
Hekimlik hakları Jülide Soybaş
Tıbbi müdahalede aydınlatılmış onam ve hukuki etkisi Pınar Karaman
Hekimlerin endikasyon dışı ilaç reçete etme hakkı ve hukuki sorumluluğu Dilşad Enhoş
SALON 2

SÖZEL BİLDİRİLER - 6

*Oturum Başkanları : Bülent Yıldız , İbrahim Petekkaya
SB76-COVİD-19 ÖLÜM ORANI KANSER HASTALARINDA DAHA YÜKSEK, RETROSPEKTİF TEK MERKEZLİ ÇALIŞMA Gülçin Erdal
SB77-ŞEHİR HASTANELERİ HASTALARIN ONKOLOJİK TANI VE TEDAVİLERİ AÇISINDAN FARK YARATTI MI? Fuzuli Tuğrul
SB78-KLİNİSYENLERİN AKADEMİSYENLİĞE VE AKADEMİK ÜRETKENLİK SÜRECİNE DAİR GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Cenk Ahmet Şen
SB79-KANSER HASTALARINDA HBV, HCV, HİV SIKLIĞI İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN SAPTANMASI Mustafa Gürbüz
SB80-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ HASTA İSTATİSTİKLERİ İzzet Doğan
SB81-REMİSYONDA İZLENEN KANSER HASTALARINDA YORGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ Emre Yekedüz
SB84-NİVOLUMAB TEDAVİSİ ALAN İLERİ YAŞ MALİGN MELANOM OLGUSUNDA COVİD-19 ENFEKSİYONU Emre Hafızoğlu
15.11.2020
16:50 - 17:00
SALON 1

ARA

15.11.2020
17:00 - 17:30
SALON 1

UYDU SEMPOZYUMU / Tagrisso ile EGFR+ KHDAK 1. Basamak Tedavisinde Değişim

*Oturum Başkanı : Ahmet Demirkazık
Mustafa Erman
SALON 2

UYDU SEMPOZYUMU / Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Kabozantinib

*Oturum Başkanı : Erhan Gökmen
Çağatay Arslan
15.11.2020
17:30 - 17:40
SALON 1

ARA

15.11.2020
17:40 - 18:40
SALON 1

OTURUM-9 / DESTEK TEDAVİLER

*Moderatörler : Mustafa Özdoğan , Filiz Çay Şenler , Ahmet Özet
Hangi aşılar ne zaman yapılmalı? Özgür Tanrıverdi
Onkolojide nütrisyonel tedavinin rasyoneli Timuçin Çil
İntegratif tıp nedir, ne olmalı, ne olmamalı? Evrim Kadriye Tezcanlı
15.11.2020
18:40 - 18:50
SALON 1

ARA

15.11.2020
18:50 - 19:20
SALON 1

PANEL-HOCALARIMIZA SORULARIMIZ VAR / DESTEK TEDAVİLER

*Panelistler : Tuğba Yavuzşen , Şeref Kömürcü , Sezer Sağlam
Ekip Lideri Çiğdem Usul Afşar
Tartışmacılar Özlem İsak
Özlem Doğan
Perihan Perkin
Tuğba Başoğlu Tüylü
15.11.2020
19:20 - 19:30
SALON 1

ARA

15.11.2020
19:30 - 20:00
SALON 1

UYDU SEMPOZYUMU / 2. Basamak Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Nivolumab Deneyimi

*Oturum Başkanı : Sevil Bavbek
Erdem Çubukçu
SALON 2

UYDU SEMPOZYUMU / Kanser Tedavisinde Kemik Sağlığının Önemi

*Oturum Başkanı : Mustafa Özdoğan
Başak Oyan Uluç
15.11.2020
20:00 - 20:10
SALON 1

KAPANIŞ

16.11.2020
20:00 - 21:30
www.kongretv.net/ttod-canliyayin

ÖDÜL TÖRENİ

*Moderatörler : Fikri İçli , Evin Büyükünal , İsmail Çelik